EKONOMETRIA - ZADANIA, PROJEKTY, MODELE EKONOMETRYCZNE

globmistrz@interia.pl

 

Rozwiązywanie zadań (z możliwie szczegółowym opisem), przygotowywanie projektów zaliczeniowych, modeli ekonometrycznych z ekonometrii, także przy użyciu programów Gretl, R/RStudio, SPSS, Statistica, Excel.

- regresja liniowa, KMNK, weryfikacja merytoryczna i statystyczna modelu
- dobór zmiennych do modelu, metoda grafowa, Hellwiga, analizy macierzy współczynników korelacji
- prognozowanie, metoda naiwna, średniej ruchomej, wygładzania wykładniczego, model Browna, Holta, Wintersa, wskaźników sezonowości, błędy ex post i ex ante
- regresja nieliniowa, wykładnicza, potęgowa, logarytmiczna, hiperboliczna
i inne

Całość odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, szybko, wygodnie, a co najważniejsze z gwarancją najwyższej jakości świadczonej usługi.

Każde zlecenie wyceniane jest indywidualnie!

Jestem magistrem matematyki stosowanej PŁ z 12-letnim stażem w udzielaniu pomocy w problemach natury matematyczno-informatycznej.

Zapraszam

globmistrz@interia.pl

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl